С. Невша – крепост на възвишение Голямото було


1 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост има на 1.68 km югозападно от село Невша. Изградена е в южната част на високото, естествено защитено, трапецовидно възвишение „Голямото було”. То е с отвесни или много стръмни скални склонове от всички страни. Издига се на около 277 m над нивото на реката. Твърдината от запад, юг и изток е защитена с отвесни, скални склонове. Най- достъпна е от север по платото на възвишението. Вътрешността се състои от две скални тераси. Форма на обекта е неправилна, като е продиктувана от конфигурацията на терена. Крепостна стена има от север. Тя е с две чупки. От източния скален венец тя тръгва на юг, прави чупка и завива на югозапад, след това прави още една чупка и пак завива на юг и завършва до западния венец. Това е направено с цел да се увеличи дължината на защитната линия. Крепостната стена е дълга около 110 m. Входът е бил в североизточния ъгъл, като е фланкиран от две кули- едната в североизточния ъгъл, а втората- след първата чупка на стената. Градежът е от големи, обработени блокове с емплектон от ломени камъни и хоросан. По терена се открива строителна и битова керамика V-VI и ХI-ХIV в. В крепостта е открит надпис от ХIII-ХIV в., в който се споменава Хинат граматик.

Местоположение

Надморска височина: 341 m GPS координати: 43°15’26” С.Ш. и 27°17’11” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, X. София, 1905.
Атанасов, Г. Добруджанското десподство. В. Търново, 2009.
Автор: М. Гърдев

Планове

s nevsha krepost na vazvishenie golyamoto bulo 5f4144de62d71

Comments are disabled.