С. Мулдава – крепост на вр. Св. Илия


11 / 100

Описание и история

Тракийска и средновековна крепост има на връх „Св. Илия“, на 3.6 km югозападно по права линия от центъра на село Мулдава и на 1.1 km западно по права линия от Мулдавския манастир „Св. Петка“. Тя е издигната на най- високия връх на рида „Параколово“, който е северен рид на Асеновградската планина, част от Родопите. Ридът се спуска от югоизток на северозапад. Върхът, на който се издига укреплението е издължен в посоката на рида и е с много стръмни склонове от всички стани. Най- достъпен е по билото на рида от югоизток и северозапад, но и от тези страни подхода е истинско предизвикателство. Твърдината обхваща заравненото било на върха и има неправилна форма продиктувана от конфигурацията на терена. Максималните ѝ размери са 145х53 m и е с площ от 4.5 дка. Крепостните стени са градени от местен ломен камък споен с кал. Днес стените се проследяват във вид на разсипи по склоновете на възвишението. По куртината се забелязват следите на три кули. Първата е разположена в югоизточния ъгъл на обекта и поради тясното било в този участък представлява цялата югоизточна стена на укреплението. Освен, като основна защита на една от достъпните страни, кулата защитава и един от двата основни входа в крепостта, който се намира в къса напречна стена на югозапдната, основна стена. Днес кулата и входа са почти напълно унищожени и следите от тях се различават много трудно на терена. Втората кула е разположена в средата на североизточната стена. Макар, че от тази страна терена е много стръмен все пак достъпът до твърдината от там не е невъзможен. Кулата днес е запазена на височина от 1 m и добре се различава в гъстата растителност, обхванала по- голямата част от обекта. Третата кула се намира в средата на северозападната стена и е служила за допълнителна защита от към втория подход към обекта. Също така тя е служила за непосредствена защита на вторият основен вход в укреплението. Днес следите на тази кула се проследяват под насипи и от големината им може да се заключи, че кулата е била с внушителни размери. На югозападната стена кули не се различават, но от тази страна терена се спуска много стръмно в дере и вероятно не е било необходимо да бъдат изграждани. Това предположение обаче може да бъде доказано само след археологически разкопки, тъй като останките от укреплението са силно разрушени и ограбени за строителството на църква, барбекюта и пейки, които се намират на върха. Църквата е с ориентация северозапад- югоизток и по всяка вероятност е построена върху основите на по- стара средновековна такава. На терена на обекта се наблюдават множество фрагменти от битова керамика. По начина на градеж на крепостта може да се предполага, че е строена по времето на траките, а през средновековието е поправена и използвана отново. Тя е разположена на важен път който тръгва от „Станимака“ (днешен Асеновград), минава през крепостта „Чуката“ при град Асеновград и се изкачва по билото към крепостта на връх „Св. Илия“. Преди да я достигне, обаче пътя мина покрай тракийското, скално светилище на връх „Антема“, където по- късно е издигната сигнално- охранителна кула. След връх „Св. Илия“ пътя продължава на югоизток и юг и се изкачва към село Добростан и билото на планината където се свързва с основният родопски път в този регион. Преди изкачването си към село Добростан на първата седловина след връх „Св. Илия“ пътя се разклонява към Мулдавския манастир.

Местоположение

Надморска височина: 759 m GPS координати 41°58’49″С.Ш. 24°53’52″И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

Планове

К. Василев

Comments are disabled.