С. Лобош – укрепено селище


Описание и история

Тракийско укрепено селище на южния склон на Рудината, на 700 m от билото. То е укрепено от три страни с каменен зид, изграден от ломени камъни без спойка, запазен във височина от 2-3 реда камъни. От северната страна не бе регистриран зид, вероятно поради естествената защита на терена. Не бе възможно да се определят размерите на укрепената част, поради плътната храстова и дървесна растителност.

Местоположение

Надморска височина: ? m. GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.