С. Лобош – крепост м. “Царско селище”


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост има в местността “Царско селище” до с. Лобош, на десния бряг на река Струма. В миналото над земята били запазени части от крепостни стени, изградени от ломен камък с хоросанова спойка. Наличните археологически материали разкриват съществуването на крепостта и през средновековието. Това дава основание да смятаме, че тази крепост е останала добре запазена при включването на тези земи в българската държава и е останала да действа като крепост чак до ХІ-ХІІ в. Тя принадлежи към укрепителната система от охраната на поречието на Струма и е запазила своето значение през цялото средновековие. Намира се на 2.12 km североизточно от с. Лобош.

Местоположение

Надморска височина: 658 m. GPS координати: 42°30’58” С.Ш. и 22°50’06” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологическите паметници в Пернишки окръг. София, 1983 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.