С. Мрамор – крепост на връх Калето

img 7336 scaled e1616220749672

5 / 100

 

Описание и история

Тракийска и късноантична крепост е имало на връх „Калето“/“Сиври кая“, на 2.52 km югоизточно по права линия от центъра на село Мрамор. Изградена е на скалист връх, който се намира в източния край на рида „Дрънчи дупка“. Самия рид е ограничен от север от Новоселската река, а от юг- от Здравченското дере, като водослива на двете е източно до рида. Върхът е със стръмни и високи склонове от юг и изток, и стръмни от запад. От север склонът е по- полегат, като от тая страна, долу при реката се е намирали селището. Най- достъпен е по билото на рида от северозапад, където чрез тясна седловина той се свързва с останалата част от масива. От запад е ограничен от суходолие. Твърдината е имала кръгла форма с площ от около 3-4 дка. Крепостната стена е била изградена от ломен камък, споен с хоросан, примесен със счукана керемида. Намерената керамика е от тракийския и късноантичния период. Служела е за охрана на римския път за „Августа Траяна“, който се е отклонявал от тук от пътя „Адрианополис“- „Кабиле“. В днешно време укреплението е изцяло унищожено, тъй като попада в територията на мраморна кариера. На върха е построено водогранилище и има бойна позиция на Българската армия.

Местоположение

Надморска височина: 236 m GPS координати: 42°01’56” С.Ш. и 26°25’07” И.Д.

Литература

Димитрова, Д., Попов, Ж. Археологическите паметници в Ямболски окръг. София, 1978.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.