С. Сбор – крепост има в м. “Чукарите”


Описание и история

Средновековна крепост има в местността “Чукарите” на 3-4 km източно от село Сбор. Информацията за обекта е от националния каталог на паметниците на културата.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.