С. Могила – крепост в м. Гюребахча


5 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост има в местността „Гюребахча“, на 5.04 km югоизточно по права линия от центъра на село Могила. Изградена е на скалист нос със стръмни или отвесни склонове от запад, юг и изток. Най- достъпна е от север по платото. Вътрешността се състои от две скални тераси. Форма на обекта е неправилна, като е продиктувана от конфигурацията на терена. Крепостна стена има от север, която е леко дъгообразна и е дълга около 75 m. Входът е бил в западната ѝ част, като е фланкиран от две кули. Общата площ е от около 15 дка. Крепостната стена е изградена от големи, обработени блокове, споени с бял хоросан. По терена има строителна и битова керамика V-VI и ХII-ХIV в. Във вътрешността са регистрирани следи от големи каменни постройки. В крепостта е открит бронзов печат свързван първоначално с цар Mихаил Шишман, а по- късно с Мицо (Мичо) Асен (1256-1263), монети на Андроник II Палеолог (1282-1328) и монети на българските царе от ХIII-ХIV в. Има спор дали тук трябва да се локализира крепостта „Кос Ова“ (Косова), спомената от Мехмед Нешри по повод похода на Али паша към „Дръстър“ прeз 1388 г.

Местоположение

Надморска височина: 310 m GPS координати: 43°15’07” С.Ш. и 27°14’56” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Атанасов, Г. Добруджанското десподство. В. Търново, 2009.
Автор: М. Гърдев

Планове

s mogila krepost v m gyurebahcha 5f4260177bbce

Comments are disabled.