С. Могила – крепост Градище дузу


4 / 100

Описание и история

Късноантична крепост, наречена “Градище дузу” се намира на 1.65 km югозападно по права линия от центъра на село Могила. Изградена е в източния край на Мадарското плато. Има форма на неправилен правоъгълник издължен в посока югозапад- североизток. От югоизток и изток склона на платото е отвесен и скалист и от тая страна няма крепостна стена. От североизток склонът е много висок и стръмен. Най- достъпна е от запад, към която страна е обърнат западния остър ъгъл на твърдината. Приблизителните размери на обекта са около 127 m от югоизток, около 77 m от североизток, около 135 m от северозапад и около 76 m от югозапад. Стената се очертава под насип. На места се вижда градежа и от ломен камък, споен с бял хоросан. Съществувала е през IV-VI век. Служила е за наблюдение и защита на североизточната част на Мадарското плато. Западно на 4.3 km минава римския път от „Дуросторум“ на юг към „Веселиновския проход“.

Местоположение

Надморска височина: 345 m GPS координати: 43°16’20” С.Ш. и 27°10’48” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.