С. Мламолово – крепост Градището


Описание и история

Късноантична крепост „Градището“ се намира на 3.08 km североизточно по права линия от центъра на село Мламолово. Разположена е върху възвишение от рида “Гола глава”, което се спуска от билото на запад. Възвишението е ограничено от север и юг с дерета. Крепостта е най- достъпна от изток. Крепостния зид, който върви по периферията на височината, е изграден от ломени камъни и бял хоросан. Крепостта заема площ от 10 дка. Във вътрешността има останки от разрушени постройки. На 500 m северно е открит водопровод от глинени тръби, който снабдявал селището с вода.

Местоположение

Надморска височина: 930 m GPS координати: 42°22’08” С.Ш. и 23°02’18” И.Д.

Източници

Дремсизова-Нелчинова, Цв. и Слокоска, Л. Археологически паметници от Кюстендилски окръг, София, 1978 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.