С. Софийци – крепост Коджабег Демир


Описание и история

Тракийска крепост Коджабег Демир се намира на едноименното възвишение, на 1.76 km южно по права линия от центъра на село Софийци. Изградена е на скална тераса със стръмни и високи склонове на северозапад, североизток и югоизток. Най- достъпна е от югозапад, където скалната тераса се свързва с останалата част от масива. Обекта се издига на 100-250 m над околността. От нея има отлична видимост към долините на реките Върбица и Читак дере в частта, където двете се сливат, както и към останалите страни на света. Крепостната стена е градена от местни камъни без спойка, които в момента се проследяват под насип, който е с ширина около 3 m и височина около 1 m. Тя загражда пространство с площ 2 дка и формата на трапец с размери 70х41 m. По протежението на разсипаните и стени, на няколко места се забелязва запазен градеж. На около 20 m под северната и североизточната стени, по склоновете се виждат останките от външната крепостна стена, която вероятно е опасвала възвишението от всички страни. От юг и югозапад следи от външната стена липсват. Формата на външното укрепление не може да се определи точно, но е с връх насочен на североизток. На северозапад втора стена не е била нужна, тъй като там има голям и непроходим каменен сипей. Във вътрешното пространство на укреплението се забелязват следи от постройки. Крепостта, някога стояла на това място, вероятно е била сред най- значимите и най- внушителните в района, съдейки по развалините ѝ и стратегическото местоположение. Обекта е в землището на село Софийци, но с високопроходима техника е най- достъпен от село Седлари.

Местоположение

Надморска височина: 500 m GPS координати: 41°31’10” С.Ш. и 25°21’44” И.Д.

Източници

Д-р. Д. Димов
М. Гърдев
К. Василев

Снимки

http://dimdimon.snimka.bg/travel/krepost-na-vr-kodjabeg-demir-s-sofiyici.789410
http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/10/blog-post_7.html
http://pepopepo.snimka.bg/travel/krepost-kudjabek-demir-s-sofiyici-sedlari-obsht-djebel.931026

Планове

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.