С. Бял кладенец – тракийска крепост Чамлък каясъ


Описание и история

Тракийска крепост от късно- желязната епоха Чамлък каясъ се намира на едноименния хълм, на 2.43 km югозападно по права линия от центъра на село Бял кладенец. Укреплението е издигнато на високо, скалисто възвишение на левия бряг на река Арда. Хълмът има много стръмни североизточни и югозападни склонове и отвесен северозападен склон. Единствения достъп до хълма и крепостта на него е от югоизток по тясна и дълга седловина. Крепостта е издигната на най- високата част от възвишението на добре заравнена площадка. Тя има неправилна форма с максимални размери 54х51 m и площ от 1.8 дка. Крепостните стени са градени от местен, ломен камък без спойка и са били издигнати само от север, изток  и юг, от които страни обекта е най- достъпен. От северозапад и запад отвесните до 100 m скали са били достатъчна защита. Крепостните стени се проследяват във вид на разсип и тяхната дебелина трудно може да бъде определена. Във вътрешността има много следи от всичания в скалистия терен, които подсказват, че тя е била гъсто застроена, вероятно с дървени постройки. На 67 m югоизточно от укреплението се забелязват следите на преградна стена, която прегражда тясната шийка на седловината. Стената е издигната от склон до склон и има приблизителна дължина от 70 m. Градежа ѝ е идентичен с този на крепостната стена. Общата площ на обекта с преградната стена е над 7 дка.

Местоположение

Надморска височина: 454 m GPS координати: 41°38’04” С.Ш. и 25°36’32” И.Д.

Източници

К. Василев,
Д-р. Д. Димов 
М. Гърдев 
П. Овчаров 
Е. Минчев 
М. Алиосман

Снимки

https://goo.gl/photos/uz2NxErQjgGJFEUW8
http://photo.qip.ru/users/pepopepopepo/200965110/

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.