С. Лютидол – крепост в м. Усоето


Описание и история

Тракийска и късноантична крепост има в местността “Усоето”, на 1.79 km югозападно по права линия от центъра на село Лютидол. Крепостта е разположена на скална тераса с отвесни склонове от запад и юг, и стръмен склон от север. Формата на обекта е неправилна, издължена на север. Приблизителните размери са 126 m в посока север- юг и 96 m в посока изток- запад. От запад и юг не се забелязват крепостни стени. От изток се виждат останките на силно обезличена, крепостна стена, изградена от ломени камъни без спойка, висока в момента до 1 m. Тя слиза по склона на север, като завършва с две правоъгълни кули, разположени една след друга в посока север- юг, на разстояние около 3 m една от друга. Кулите са еднакви, с приблизителни размери 3х5 m, разположени с дългата си страна в посока изток- запад. Те са изнесени с по- голямата си част източно от крепостната стена. Между отвесния западен склон и кулите разстоянието е около 5 m. В тая част крепостната стена в момента липсва.

Местоположение

Надморска височина: 632 m GPS координати: 43°03’08” С.Ш. и 23°40’04” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.