С. Ослен Криводол – крепост в м. “Кулата”


Описание и история

Средновековна крепост в местността „Кулата” се намира на 2.01 km северно по права линия от центъра на село Ослен Криводол, разположена на скална височина на десния бряг на река Искър и левия на река Лишка или Осленско Криводолска. От югоизток крепостта е защитена от отвесни скали, под които тече горепосочената река, която е десен приток на река Искър. От югозапад крепостта е отделена от планинския масив с малка седловина. Западната и северната страна са стръмни склонове. Крепостта е дълга 350 m и широка от 10 m на североизток до 25 m на югозапад. В югозападната част, където е входа, са запазени основите на две големи кули, които са го охранявали. Стената е изградена от ломени камъни, споени с бял хоросан. За да се стигне до нея е най добре да се пита в селото, защото не се знае точно кой черен път е проходим в момента. Крепостната стена е била широка до 1.5 m, изградена от ломени камъни, споени с бял хоросан.

Местоположение

Надморска височина: 281 m GPS координати: 43°07’35” С.Ш. и 23°47’35” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. Археологически паметници във Врачански окръг. София, 1985 г.

Comments are disabled.