С. Кунино – крепост в м. Камарата


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост има в местността „Камарата”, на 4.18 km северозападно по права линия от центъра на село Кунино. Изградена е на скална тераса с отвесни склонове от запад, север и изток. Тя е ограничена от река Ръчена от същите посоки. Издига се на около 105 m над нивото на реката. Най- достъпна е от юг, където крепостна стена прегражда достъпа. Тя е изградена от ломени камъни без спойка и е дълга около 63 m. В днешно време е тотално унищожена от иманярска инвазия. Във вътрешността се забелязват останки от сгради. Самата тераса е дълга около 71 m в посока север- юг и максимално широка 82 m. Има неправилна форма.

Местоположение

Надморска височина: 299 m GPS координати: 43°13’21” С.Ш. и 23°58’17” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. Археологически паметници във Врачански окръг. София, 1985 
М. Гърдев

Comments are disabled.