С. Кунино – крепост в м. “Гувнище”


Описание и история

Крепост има в местността „Гувнище“, на 0.94 km североизточно по права линия от центъра на село Кунино. Тя е разположена на скалист, равен терен. Има неправилна, правоъгълна форма. Северната и източната стени са прави, а западната и южната са дъгообразни и реално двете образуват формата на полуокръжност. Размерите са 24 m в посока север- юг и 19 m в посока изток- запад. Изградена е от местни, ломени камъни без спойка. Обекта представлява малка, стражева крепост, която е охранявала достъпа до античното селище „Турлензис“ от североизток. В днешно време крепостните стени се проследяват под насип, висок до 0.2 m.

Местоположение

Надморска височина: 300 m GPS координати: 43°11’47” С.Ш. и 23°59’47” И.Д. 

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.