С. Караш – крепост Кривград


Описание и история

Антична и средновековна крепост „Кривград” се намира на 1.58 km югозападно по права линия от центъра на с. Караш в местността „Калето”. До нея се стига, като от селото се тръгне по пътя на юг покрай десния бряг на реката. Вляво от пътя има чешма с пейка и паметна плоча до чешмата, на която пише за „Крив град”. Разположена е на скален масив, около който се вие река Малък Искър. Укрепването е следвало конфигурацията на терена. Градежът е от ломен камък, споен с бял хоросан. В северозападната страна се вижда път, който води до горе, защитен от кула в началото си. Най- уязвима е от северозапад, където се наблюдават отделни защитни съоръжения. От север и изток камъните за градежа са издълбани от скалния масив, непосредствено до крепостната стена, образувайки ров. Южно не се забелязва крепостна стена, защото там е най- високата точка на крепостта и скалния масив е с отвесни стени. От юг, западно от крепостта минава стар път, който се вие покрай северната стена и заминава на североизток. В североизточната част на около 100 m от крепостта се охранява от кула.

Местоположение

Надморска височина: 272 m GPS координати: 43°05’09” С.Ш. и 23°54’22” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. Археологически паметници във Врачански окръг. София, 1985 г.

Comments are disabled.