С. Кривня – крепост Син град


4 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Син град се намира на 2.87 km западно по права линия от центъра на село Кривня. Размерите ѝ са 53х42 m, а формата е неправилна, продиктувана от конфигурацията на терена. Изградена е на скалист полуостров, ограничен от всички страни от река Бели Лом, с изключение на североизток. Склоновете от юг и югоизток са скалисти и отвесни, а от северозапад- стръмни. От югозапад теренът продължава като тесен и дълъг рид, отвсякъде затворен от река Бели Лом, като тук е имало разположено укрепено селище. От юг и югоизток за отбрана се разчита на отвесния скален склон. От северозапад има крепостна стена, в южната част на която има полукръгла кула издадена пред стената. Между кулата и отвесния скален склон от юг е имало порта през която се е слизало при реката, укрепеното селище, както и към укрепеното, късноантично селище, което се намира на левия бряг на реката- на съседния, западен полуостров. От североизток, където обекта се свързва с околното плато, защитата е по здрава. Тук има изсечен в скалата ров, дълъг около 40-45 m и широк около 36 m. След него има крепостна стена, която от югоизточната си страна прави завой на 180°, като образува U-образна кула от югоизток. След това тя се връща на северозапад. Затвореното пространство е 42 крачки дълго и 15 крачки широко. По този начин крепостната стена от тази страна става двойна. Тя е изградена от големи, полуобработени камъни за лицата и пълнеж от по- малки камъни споени с жълтеникав, твърд хоросан, примесен с пясък и малки червени камъчета. Широка е 2.3 m. Между U-образното изпълнение на стената и отвесния скален склон е била разположена портата на твърдината. Тя е била двойна, като към скалния отвесен склон е била закрепена на пиластър. От нея тясна пътека е слизала в рова от там е слизала на юг към реката както и към квартала разположен от юг и югозапад, а по платото до укреплението е стигал път. Крепостните стени са запазени на сравнително голяма височина, но активно се рушат от иманяри. В очертанията на укреплението има развалини от сгради и многочислени иманярски изкопи. Намерени са ранновизантийски монети, както и монети от Втората българска държава.

Местоположение

Надморска височина: 177 m GPS координати: 43°39’25” С.Ш. и 26°17’59” И.Д.

Литература

Плетньов, В. Кривня, община Вятово, Русенска област. – В: Плиска – Преслав, том 7. Шумен, 1995.
Шкорпил, К. Опис на старините по течението на река Русенски Лом. София, 1914.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.