С. Писанец – крепост Голямото градище


4 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост има в местността „Голямото градище”, на 1.54 km югоизточно по права линия от центъра на село Писанец. Представлява полуостров ограничен от всички страни, с изключение на юг от река Бели Лом. Формата на твърдината е неправилна, като е продиктувана от конфигурацията на терена. Максималните размери на обекта са 525 m в посока север- юг и 495 m в посока изток- запад. Склоновете на полуострова са скалисти и отвесни от запад и изток, и много стръмни от север. От юг достъпното пространство е широко около 100 m. Тук е издигната отбранителна линия, насочена с фронт на юг, която е продължение на южната крепостна линия на съседното укрепление „Малко градище“. Крепостен зид, изграден от ломени камъни и хоросан е обграждал градището от всички страни, с изключение на източната страна, където се спускат стръмни скални склонове. Най- добре е запазена крепостната стена от южната страна, на височина 1.5-2 m, сега покрита с гъста растителност. На запад тя продължава по склона и стига плътно до реката. На другия ѝ бряг стената стига до отвесния склон на крепостта „Малко градище“, където има уширение във вид на U-образна кула. Пред крепостната стена има издълбан ров. В източния край на южната крепостна стена се намира единия вход, до който води път широк от 2 до 2.5 m, издълбан на места в скалата. По него добре личат коловози. Вход е имало също и на ъгъла между западната и северната стена, през които пътят е слизал до реката. Във вътрешността се забелязват останки от постройки. По повърхността са разпръснати много керамични останки главно от Втората българска държава, както и римски. Намерените монети са на Филип Македонски, Александър Македонски, римски републикански и императорски монети, както и монети на Източната римска империя. Крепостите „Малко“ и „Голямо градище“, които са съседни и са на разстояние 120 m една от друга, са използвани през едни и същи периоди. Явно това са двете части на едно и също градище.

Местоположение

Надморска височина: 153 m GPS координати: 43°39’58” С.Ш. и 26°11’30” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Д. Иванов. Археологически паметници в Русенски окръг. София, 1983.
Шкорпил, К. Опис на старините по течението на река Русенски Лом. София, 1914.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.