С. Копривец – крепост Коджа баир

С. Копривец - крепост Коджа баир

Крепостта снимана от север. Автор: М. Гърдев


65 / 100

Описание и история

Крепост Коджа баир се намира на едноименния връх, на 1.57 km източно по права линия от центъра на село Копривец. Изградена е на връх със стръмни склонове от изток, юг и запад. Най- достъпна е от север, по билото на масива. От запад и юг върхът е ограничен от река Каяджик, а от изток- от ляв неин приток. От северозапад и североизток суходолия допълват самостоятелността на върха, като намаляват широчината на седловината.

На най- високата част на върха се намира крепостта Коджа баир, която е с неправилна, правоъгълна форма с размери 50х50 m. Крепостната стена е изградена от ломени камъни, споени с хоросан. Тя се проследява под насип. Цялата площ на укреплението е залесена. Във вътрешността се забелязват основи на сгради. От крепост Коджа баир има отлична видимост към долината на реката на голямо разстояние. Тя има визуална връзка с крепостта „Кале бурун“.

Местоположение

Надморска височина: 233 m GPS координати: 43°24’24” С.Ш. и 25°54’00” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.