С. Копривец – крепост Кале бурун

С. Копривец - крепост Кале бурун

Първа защитна линия снимана от север. Автор: М. Гърдев


61 / 100

Описание и история

Късноантичната крепост Кале бурун/Зеймин кале се намира на 4.2 km югоизточно по права линия от центъра на село Копривец. Изградена е на рид, който се спуска от североизток на югозапад. Той е ограничен от запад- югозапад от река Каяджик, от юг- югоизток от извора Драка дере, който е ляв приток на река Каяджик, а от север- северозапад- от друг неизвестен поток, също ляв приток на реката. Билото на рида е плоско и широко, в днешно време цялото обрасло с гора. Твърдината е най- достъпна от изток по билото на възвишението.

Кале бурун се издига на 155-195 m над нивото на реката. Склоновете от север, запад и юг са много стръмни и високи. твърдината е градско поселение. Максималното затворено пространство е с дължина 540 m и широчина от 145 до 220 m. Първият защитен пояс се състои от вал и ров пред него. Той е дълъг около 407 m и се простира от бряг до бряг като прегражда целия рид. В днешно време ровът е почти неразличим, докато валът е с височина около 1 m и широчина около 6-10 m. На вътре в обекта има още една или две преградни линии.

Цитаделата на Кале бурун заема най- югозападната част на рида, като в тая си част той е разделен на две от суходолие, спускащо се от изток на запад. Крепостта е с неправилна, правоъгълна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Приблизителните ѝ размери са 124х62 m. От изток пред крепостната стена има издълбан дълбок ров от бряг до бряг. От север, запад и юг защитната линия е подсилена вероятно с вал и ров от външната страна на крепостната стена.

Във външния град на укреплението се виждат останки от каменна сграда и разхвърляни правилно одялани камъни. В източния дол има извор. През цялата дължина на крепостта се забелязват останките на древен път. В най- западната част на твърдината има изкуствена могила, на която е имало наблюдателна кула.

Местоположение

Надморска височина: 316 m GPS координати: 43°23’13” С.Ш. и 25°55’26” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Д. Иванов. Археологически паметници в Русенски окръг. София, 1983.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.