С. Кочово – крепост Сиври тепе


58 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Сиври тепе се намира на едноименния връх, на 2.92 km североизточно по права линия от центъра на село Кочово, вляво до пътя за село Лозево.

Крепостният зид на Сиври тепе, се проследява под насип и загражда площ от около 5 дка. Стената е била широка 2 m. Лицевата страна на стената е изградена от дялани блокове, а вътрешността е от камъни споени с хоросан, примесен със счукана тухла. Съществувала е през V-VI век.

Местоположение

Надморска височина: 344 m GPS координати: 43°14’36” С.Ш. и 26°49’03” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.