С. Пролаз – крепост Градището


62 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Градището се намира на едноименния връх, на 0.47 km югозападно по права линия от центъра на село Пролаз. Изградена е на самостоятелно възвишение със стръмни склонове от всички страни. От запад и север е ограничено от река Долашмата, а от изток от река Врана. Най- достъпно е от югоизток, където склонът е по- полегат.

Връх Градището е с триъгълна форма. По ръба му се очертава трасето на крепостния зид, затрупан и залесен. Във вътрешността на места личат основи. Намират се фрагменти на строителна и битова керамика. Горната равна площ е затревена, а склоновете са залесени с храсти. Заема площ около 15 дка. Има визуална връзка с крепостта над село Пайдушко.

Твърдина Градището е служила е за охрана на пътят от „Абритус“ за „Котленският проход“, който минава в посока север- юг до твърдината. Северно на около 2 km от обекта, в посока изток- запад минава античния, главен път „Одесос“- „Монтанезиум“ през „Никополис ад Иструм“ и „Марцианополис“.

Местоположение

Надморска височина: 376 m GPS координати: 43°10’11” С.Ш. и 26°30’00” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.