С. Браничево – крепост има в м. Чешмебаши

img 5008 scaled e1605941406895

8 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост има в местността „Чешмебаши“, на 2 km източно по права линия от центъра на село Браничево. Представлява могила, висока около 15 m с приблизителни размери- горен диаметър 55 m и долен диаметър 100 m. По периферията минава солиден зид, строен от ломен камък, споен с бял хоросан. Обекта е от III-V век. Изградена е близо до главно кръстовище на римски пътища, което се намира при селата Прохлада и Секулово. Западно и северно от твърдината минават две комуникации- римският път „Абритус“- „Залдапа“ и римският път „Дуросторум“- „Кабиле“. Североизточно при село Секулово минава пътят „Дуросторум“- „Садаме“. Има вероятност тук да е имало римска, пътна станция.

Местоположение

Надморска височина: 374 m GPS координати: 43°40’45” С.Ш. и 27°06’55” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.