С. Карлуково – крепост на връх “Койчовица”


Описание и история

Тракийска крепост е имало на връх „Койчовица“, на 1.92 km западно по права линия от центъра на село Карлуково. Крепостта е изградена на скалист полуостров с отвесни склонове от запад, стръмни от север и юг. Мястото е най- достъпно от изток. На върха се забелязват изсичания в скалите, натрупвания на камъни и иманярски изкопи. Обекта е с приблизително триъгълна форма, с основа на изток и остър връх на запад. Точните размери не могат да бъдат установени, поради гъстата растителност- храсти и дървета. Приблизителните са 111-148 m в посока изток- запад и 125 m в посока север- юг. Видими останки от крепостните стени не бяха забелязани.

Местоположение

Надморска височина: 383 m GPS координати: 43°09’44” С.Ш. и 24°02’34” И.Д.  

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.