С. Смочан – крепост в м. “Голям камък”


Описание и история

Средновековно селище и крепост „Голям камък“ се намира в едноименната местност, на 1.83 km североизточно по права линия от центъра на село Смочан. Крепостта е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена и заема площ от около 6.5 дка. Крепостната стена е градена от ломен камък със спойка от бял хоросан. Главния вход е от запад, южно от кула с почти квадратна форма с размери 9х8.3 m и дебелина на стените 1.2 и 0.9 m.  В кулата все още личат леглата на вътрешните сантрачи. От изток крепостната стена е ориентирана в посока север- юг, дълга е 8 m и с дебелина от 1.2 m, преграждаща достъпната източна страна.

Местоположение

Надморска височина: 326 m GPS координати: 43°11’24” С.Ш. и 24°49’16” И.Д.

Източници:

Петров, В. Известия том X на регионалния исторически музей Ловеч. София 2013

Comments are disabled.