С. Карлуково – крепост в м. Манастирското

krepost v mestnost manastirskoto

Част от северната крепостна стена


16 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост има в местност „Манастирското“ на левият бряга на река Искър, на 1.59 km северно по права линия от центъра на село Карлуково. Разположена е на високо скалисто плато с отвесни до 50 m западни и южни склонове, надвесени над реката. От изток и североизток склоновете са много стръмни. Най- достъпна е от север през тясна седловина през която е прокопан ров. Ровът е със запазена ширина от 5 m и дълбочина до 3 m. Крепостта има неправилна форма продиктувана от конфигурацията на терена, като е обиколена от стена само от достъпните северна, североизточна и източна страни. Максималните ѝ размери са предполагаемо около 40×18 m с площ от 0.8 дка. За точните размери на укреплението може само да се гадае, защото източната част на обекта е унищожена в началото на XX в. при разработването на кариера за камък с който е построена железопътната линия през Искърския пролом в този участък. Останалата част на крепостта обаче е доста добре запазена. Крепостната ѝ стена е градени от добре обработени, прецизно подредени по лица, средни по големина камъни, споени със здрав бял хоросан, смесен с речен чакъл и пясък. Пространството между лицата е запълнено с блокаж от по- дребни камъни обилно споени с хоросан. Дебелината на стената е около 2-2.2 m и днес е запазена на височина от 4-5 m. В най- северния участък на твърдината, в най-достъпната му част, над рова се намира голяма правоъгълна кула. Тя е защитавала подхода към обекта и входа, разположен непосредствено източно от нея. Крепостта в местност „Манастирското“ е имала основно военни функции по контрол на пътните артерии и най- вече контрол на брода и моста над река Искър. Заедно с крепостта в местността „Проходна“ намираща се на отсрещният бряг са представлявали солиден крепостен възел създаден с главна цел защита на главните пътища от север на юг и от изток на запад. За това говори и разположението на защитните съоръжения, които буквално преграждат долината на река Искър.

Местоположение

Надморска височина: 189 m GPS координати: 43°10’45” С.Ш. и 24°03’48” И.Д.

Литература

Автори: К. Василев, М. Гърдев

Снимки

Снимки – крепост в местност Манастирското – К. Василев

Планове

Автор: К. Василев

Comments are disabled.