С. Карлуково – крепост на двата бряга на р. Искър


Описание и история

Двубазисна ранновизантийска крепост има на двата бряга на Искър на 1.28 km и 1.59 km северно по права линия от центъра на село Карлуково. Двубазисната крепост е създадена с главна цел защита на пътя север- юг и допълнителна цел- защита на пътя изток- запад. За това говори и разположението на защитните съоръжения, които буквално преграждат долината на река Искър, както и на пътя от Гиген за София. Крепостта от лявата страна на река Искър е разположена високо на скалното плато, като в ония времена реката по всяка вероятност е вървяла плътно до отвесната скална стена на левия бряг. Част от крепостта е съборена при добиване на камъни от стара кариера, вероятно за прокарване на първото ЖП трасе. В момента е обрасла с храсти и дървета и е трудно достъпна. Вижда се само част от стена между гъстата растителност. Имала е естествен или изкуствен ров, разположен на север- северозапад, от където е била достъпна. По всяка вероятност с вода се е снабдявала от реката чрез отвесна пещера. Втората част на крепостта се е намирала на десния бряг на река Искър. Тя е преграждала достъпната по това време долина на реката, между отвесната скала югоизточно от крепостта, Карлуковската рекичка вливаща се в река Искър на север, и самата река от северозапад. По всяка вероятност е имала две стени спускащи се от скалната стена от югоизток към северозапад към реката, а може би и трета откъм реката, защитаваща крепостта от северозапад. Стена е нямало от югоизток, където е отвесната скала на платото. Горе на самото плато на това място се намира тракийската крепост, която може да е била използвана за защита на крепостта от югоизток. Зидовете са били широки около 2- 2.2 m, като са се спускали стръмно надолу към реката. В днешно време има запазена част от тях само до основата на отвесната скала, на височина около половин метър. Изградени са от ломени камъни споени с бял хоросан, смесен с чакъл. Останалото от тях или е паднало под водата на реката, която в днешно време на това място върви по дясната си страна, или е разпръснато във вид на камъни в гората. Интересен е фактът, че пещерите също са използвани за защита на местното население, като също са били преградени с каменен зид, остатъци от който се виждат и до днес пред входовете им.

Местоположение

Обект на левия бряг.  Надморска височина: 158 m GPS координати: 43°10’45” С.Ш. и 24°03’48” И.Д. 
Обект на десния бряг. Надморска височина: 174 m GPS координати: 43°10’36” С.Ш. и 24°04’00” И.Д.

Comments are disabled.