С. Стожер – крепост Кота 211.5


63 / 100

Описание и история

Крепост Кота 211.5 се намира на едноименния връх, на 6.13 km югоизточно по права линия от центъра на село Стожер. Изградена е на нос, който се издава в югоизточна посока от Добруджанското плато. От запад, юг и изток той е ограничен от река Тюлюшното дере.

В най- крайната югоизточна част на Кота 211.5, от сателит се забелязват очертанията на малко укрепление с неправилна форма. Вероятните му размери са 55х30 m по дължината на носа. От северозапад пред обекта на тясна седловина, която е и най- достъпната точка, има издълбан дълбок ров.

Местоположение

Надморска височина: 211 m GPS координати: 43°24’41” С.Ш. и 27°53’37” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.