С. Камбурово – османско беклеме


4 / 100

Описание и история

Османско беклеме е имало в местността „Беклемето“, на 2.68 km източно по права линия от центъра на село Камбурово. Охранявало е пътя Осман Базар- Търново. Строено е за подсигуряване на безопасност на пътуващите по пътната мрежа, след черкезките преселения през 1864-1867 г. от Кавказ в пределите на Османската империя. Беклеме се нарича стражница за охрана на път, застава, стража, място за чакане, караулно помещение. След Кримската война (1853-1856 г.) се подписва Парижкият мирен договор, по силата на който Османската империя се задължава да развива търговията и в тази връзка да поддържа и проходите. До този момент охраната на проходите се осъществявала от въоръжени конни отряди от дервентджийските села, които били въоръжени само с по едно късо копие, наречено харба. Заради името на копието, охранителите били наричани „харбалии“. След Кримската война охраната на проходите била поета от османската жандармерия за нуждите на която в проходите били построени кули (стражници, беклемета).

Местоположение

Надморска височина: 433 m GPS координати: 43°06’44” С.Ш. и 26°22’04” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.