Гр. Опака – крепост Узунбурун


62 / 100

Описание и история

Праисторическа, тракийска и антична крепост Узунбурун се намира в едноименната местност, на 5.2 km източно по права линия от центъра на град Опака. Югоизточният носовиден издатък на възвишението се нарича „Чучур кале“. Горната му повърхност е тясна тераса с посока запад- изток.

По ръба на Узунбурун се вижда валообразен, каменен насип с височина 1-1.2 m и широчина около 3 m. Намерени са само няколко фрагмента от битова керамика и няколко парчета тухли. Събраната керамика е от праисторическата, късната бронзова, ранната и късна желязна, и римска епохи.

Местоположение

Надморска височина: 380 m GPS координати: 43°27’26” С.Ш. и 26°13’33” И.Д.

Литература

Торбатов, С., Т. Стоянов. Теренни обхождания на Поповските и Зараевските височини, Североизточна България. – В: Археологически открития и разкопки през 2009. София, 2010.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.