С. Желъд – крепост Истенлик кале


62 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Истенлик кале/Калята се намира на 2 km южно по права линия от центъра на село Желъд. Изградена е в западната част на рид от Стара планина, в местността „Хоро мегдан”. Височината е с отвесни, скални склонове от север, запад и юг, които са във вид на два или три успоредни венеца, образуващи две или три тераси във височина.

Истенлик кале е с неправилна форма и с площ около 30 дка. Крепостен зид, широк 2 m огражда височината от североизток и изток. Градежът на лицевата част е от грубо дялани блокове, а вътрешността от ломени камъни, споени с бял хоросан и примес от счукана тухла. На изток има останки от кула, която по всяка вероятност е триъгълна. От юг, запад и север където склоновете са отвесни, не се забелязват следи от зидове.

В Истенлик кале има следи от съборени сгради. Съществувала е през IV-VI в. Крепостта е служила за контрол на долината на река Голяма Камчия в този участък, както и на късноантичните пътища в района.

Местоположение

Надморска височина: 345 m GPS координати: 43°01’57” С.Ш. и 27°09’27” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.