С. Извор – крепост и манастир Св. Богородица


Описание и история

Късноантична крепост и средновековен, укрепен манастир Св. Богородица се намира в местността „Голямата ливада“, на 1.5 km запад- югозапад по права линия от центъра на село Извор. Крепостта е издигната на самостоятелно възвишение на десният бряг на река Градечка/Пепелашка. Възвишението има сравнително стръмни склонове, като е най- достъпно през седловина от югоизток, която го отделя от по- високия рид на Родопите. Крепостта обхваща цялото възвишение, като има неправилна полигонална форма с максимални размери 63х62m и площ от 2.4 дка. Крепостните стени са градени от ломени камъни споени с хоросан и днес се проследяват под насипи. По протежението на куртините се забелязват останките на 5 кули с правоъгълен или квадратен план. Три от тях са разположени в югоизточната лесно достъпна част на укреплението, четвъртата се намира на североизточната стена, а петата- в най- северната точка на обекта. От запад и югозапад следи от кули не се забелязват, но от тези страна склоновете се спускат стръмно в дълбокия пролом на реката. Входът е бил от югоизток и вероятно е бил в една от кулите. Без археологически разкопки не може да се каже, кога укреплението е престанало да съществува, но през средновековието на неговото място е издигнат манастир Св. Богородица. Той също е бил укрепен, като от юг е използвал част от стените на старата твърдина. От изток, север и запад са издигнати нови стени днес проследяващи се във вид на насипи. Новата територия на манастира е по- малка от старата крепост и заема площ от 1 дка. Манастира е с почти трапецовидна форма, със широка страна насочена на юг и максимални размери 35х36 m. Крепостните стени са градени от преизползвани камъни от старата крепост и вероятно са градени със спойка от кал. Входа в манастира вероятно се е запазил същия, като входа във старата крепост. По крепостните стени на обекта не се забелязват следи от кули с изключение на кулите по южната стена, които са наследени от старото укрепление. Терена е осеян от груба и фина керамика. За събитията случили се със старата крепост и манастира през вековете днес е трудно да се говори, но може с голяма вероятност да се предполага, че след разрушението на крепостта следствие на някое нападение, местният велможа е потърсил друго място за изграждане на нова крепост, което да е по- защитено и значително по- лесно отбранявано. Такова място е открито на 300 m на запад от старото укрепление, на ръба на скали извисяващи се над речния пролом. След изграждането на новата крепост е основан и манастира върху останките на старата крепост. Манастира оцелява през вековете и османското владичество, като вероятно е опожаряван и разрушаван няколкократно. Днес върху останките на главната църква на манастира се издига малък параклис който е строен вероятно през XIX в.

Местоположение

Надморска височина: 586 m GPS координати: 42°01’58” С.Ш. и  24°39’26” И.Д.

Източници

Е. Минчев
К. Василев
М. Гърдев
П. Овчаров

Снимки

https://photos.app.goo.gl/rBwBzJWMiUenpjsMA

Планове

К. Василев

Comments are disabled.