С. Извор – крепост Градец


Описание и история

Средновековна крепост Градец се намира на възвишение „Калето“, на 1.84 km югозападно по права линия от центъра на село Извор. Построена е на издадена скала над десният бряг на река Градечка/Пепелашка. Скалата се издига на 100 m над реката, където тя образува дълбок каньон известен с името „Калчин дон“. Скалата е заобиколена от отвесни скали и пропасти от юг и запад, и много стръмен и почти непристъпен склон от север и северозапад. Единственият достъп до нея е от изток, където тясна едва 20 m седловина я отделя от останалия терен. Твърдината заема цялата площ на скалата, като крепостните ѝ стени следват конфигурацията на терена. Тя има неправилна форма с максимални размери 82х40 m и площ от 2.2 дка. Крепостната стена е построена така, че да защитава обекта от източната и северната страни. Тя е запазена на височина до 6 m и е градена от ломени, плочести камъни, подредени по лице и споени с бял хоросан с примес от едри парченца керамика. Пространството между двете лица е запълнено с блокаж от същите камъни, споени с обилно количество хоросан. Източната и северната част на стената е много добре запазена, като дебелината ѝ достига 2.5-2.8 m. От северoзапад стената е с дебелина само 1.5 m, но от тази страна изкачването на противник е почти напълно невъзможно, по стръмния почти отвесен склон. На северозападната стена, бойната пътека и стълбите към нея са била изградени от дърво, за разлика от тези на източната, където общата дебелина позволява изграждането на каменни такива. Входа към укреплението е бил от изток в близост до отвесните южни склонове. Той е защитаван непосредствено от север с масивна правоъгълна кула с размери 6.5х6 m. Тази кула е и единствената за цялия обект. Вътрешността е гъсто застроена, най- вече в северната част. Южната част на крепостта представлява плоска, равна скала, като от строежите върху нея не е останало нищо поради липсата на фундиране. Терена е изпълнен с фрагменти от битова керамика. В близост до крепостта на около 300 метра се намират руини от постройки и стар параклис на “Св. Богородица”, където се е намирала стара крепост и след това средновековен манастир. Според теренните проучвания на археолозите, укреплението Градец е издигнато след X век, като най- вероятно това се е случило след разрушаването на старата крепост при параклиса “Св. Богородица”.

Местоположение

Надморска височина: 599 m GPS координати: 42° 01’49” С.Ш. и 24°39’15” И.Д.

Източници

К. Василев
Е. Минчев
М. Гърдев
П. Овчаров

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2017/04/blog-post_20.html
https://photos.app.goo.gl/fQztNYWWLfEABK3g6

Планове

К. Василев

Comments are disabled.