С. Хотница – крепост Калето

С. Хотница - Калето

Крепостната стена на Калето, проследяваща се под насип.


68 / 100

Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост Калето се намира на едноименния хълм, на 3.82 km североизточно по права линия от центъра на село Хотница. Изградена е на възвишение със стръмни склонове от всички страни с изключение от изток, където чрез седловина се свързва с останалата част от масива. От юг хълмът е ограничен от извор и поток, който се оттича от запад на твърдината, а от север е ограничен от суходолие. Твърдината е най- достъпна е от изток. Възвишението е с елипсовидна форма, издължена в посока изток- запад.

Разкопки на Калето не са правени, но добре са си личали крепостната стена и бойните кули, преди иманярите да минат през укреплението с булдозер. Без археологически разкопки трудно може да се каже каква форма има крепостта, с какви размери е и с каква площ. Вероятно формата на обекта е елипсовидна, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните размери по всяка вероятност са 85х40 m.

На мястото се виждат останки от крепостната стена и вътрешни зидове на сградите в Калето. Има изключително много парчета строителна керамика от глинени тръби, тухли и керемиди, както и от битова такава. Хоросанът, който се намира вътре е бял и червен.

В комуникационно отношение Калето е изградена на важно кръстовище. В посока изток- запад минава главния античен път „Одесос“- „Мелта“- „Монтанезиум“. По диагонал в посока североизток- югозапад минава пътят „Никополис ад Иструм“- „Дискодуратере“. В посока север- юг върви директен, античен път от „Нове“ и „Ятрус“ за „Верейския“ и „Шипченския проходи“. Затова и тук са изградени двете крепости- за контрол на това важно място. Южно под връх „Чуката“, на около 1.5 km минава друг древен път в посока изток- запад, който от изток слиза от височините при село Самоводене.

Също така тази крепост, както и крепостта „Чуката“ при село Хотница се намират на половината път от „Никополис ад Иструм“ до крепостта при с. Ветринци. По права линия крепостта при с. Ветринци се намира на 22.84 km от „Никополис ад Иструм“. Крепостта „Чуката“ се намира на 11.98 km по права линия от „Никополис ад Иструм“, а крепостта „Калето“ се намира на 11.76 km по права линия от града. 22.84 km отговаря идеално на разстоянието между римските, пътни станции. Това ни показва, че крепостта при село Ветринци, вероятно е била римска, пътна станция на пътя „Никополис ад Иструм“- „Дискодуратере“, а една от крепостите при с. Хотница се е явявала като междинна такава.

Калето поддържа визуална връзка с останалите крепости и наблюдателни обекти чрез крепостта „Чуката“, която се намира на 800 m югоизточно от него. Тя е разположена на стратегически връх, доминиращ над околността. От него има отлична видимост във всички посоки. Визуална връзка осъществява с повечето стратегически съоръжения, в радиус 30-50 km, включително и пряк визуален контакт с „Никополис ад Иструм“.

Местоположение

Надморска височина: 187 m GPS координати: 43°09’12” С.Ш. и 25°29’46” И.Д.

Литература

Овчаров, Т. Старините във Великотърновска община. В. Търново, 2006.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.