С. Първомайци – укрепено селище Кариерата

С. Първомайци - Кариерата

Южната стена на селище Кариерата.


62 / 100

Описание и история

Тракийско, укрепено селище Кариерата се намира в едноименната местност, на 2.63 km югозападно по права линия от центъра на село Първомайци. Изградено е на около 600 m северно под тракийската крепост „Бейова гора“, на същия рид.

Селище Кариерата е построено на тераса с наклон на север, която от изток е ограничена от отвесния, скален склон на малка река. Под този склон има извор, водата от който се влива в рекичката. От запад в момента се намира изоставена, каменна кариера и не може да се установи точно какъв е бил склона преди нея. От юг пред крепостната стена в скалата е изсечен ров.

Ограденото пространство е с неправилна форма с приблизителни размери 50 m в посока север- юг и 66 m в посока изток- запад. Крепостния зид е изграден в основата си от големи, ломени камъни без спойка. Той в момента е запазен от юг, запад и изток на височина до 1 m. По всяка вероятност това е само централната ядка на селището, защото на север, в по- ниската част се забелязват отсичания и терасиране на терена, като северните склонове на оформените тераси са високи по 2-4 m и са били отвесни. Такива засичания на север е имало минимум две.

Общата площ на Кариерата от края на втората северна тераса е с размери 175 m в посока север- юг и 130 m в посока изток- запад, като формата на обекта е неправилен правоъгълник с дъгообразни източна и западна стени. По ръба на източния, отвесен склон върви изсечен в скалата път, който е широк около 3 m. Негови останки изсечени в скалата най- добре се забелязват южно от селище Кариерата на около 30 m.

Местоположение

Надморска височина: 211 m GPS координати: 43°08’01” С.Ш. и 25°37’56” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.