С. Хотница – крепост Чуката

С. Хотница - Чуката

Останки от крепост Чуката на върха.


68 / 100

Описание и история

Праисторическа, тракийска, антична и късноантична крепост Чуката се намира на едноименния връх, на 3.51 km западно по права линия от центъра на село Хотница. Разположена е на стратегически връх, доминиращ над околността. От него има отлична видимост във всички посоки. Визуална връзка осъществява с повечето стратегически съоръжения, в радиус 30-50 km, включително и пряк визуален контакт с „Никополис ад Иструм“.

Връх Чуката е с отвесен склон на юг и изток, стръмен на север и напълно достъпен от запад по билото на възвишението. Крепостната стена следва конфигурацията на терена. Тя е изградена от ломени, местни камъни без спойка. Обекта е с елипсовидна форма, като по- голямата част от него е под върха от юг и изток. Максималните размери са 241х171 m, като очертанието е издължено в посока север- юг. На върха между отвесния южен и източен склон е северозападната част от очертанието, с размери 130х85 m. На върха все още има разхвърляни камъни от крепостната стена.

В обект Чуката са открити са останки от късната бронзова и ранножелязната епохи. Крепостта тук е имала средищна функция за останалите селища от предтракийския и тракийския периоди в землището на село Хотница. Несъмнено при опасност тук са се укривали и обитателите на другите тракийски селища. По времето на римляните укреплението продължава да съществува като стратегически обект за наблюдение. През ранновизантийския период твърдината се премества долу в равнината, на 800 m северозападно от върха, но тук остава наблюдателен пост с изградена кула, която е осъществявала визуална връзка с другите сигнално- наблюдателни съоръжения и крепости, и е предавала (приемала) светлинни и звукови сигнали, при вражеска атака от север през река Дунав.

В комуникационно отношение Чуката е изградена на важно кръстовище. В посока изток- запад минава главния античен път „Одесос“- „Мелта“- „Монтанезиум“. По диагонал в посока североизток- югозапад минава пътят „Никополис ад Иструм“- „Дискодуратере“. В посока север- юг върви директен, античен път от „Нове“ и „Ятрус“ за „Верейския“ и „Шипченския проходи“. Затова и тук са изградени двете крепости- за контрол на това важно място. Южно под Чуката, на около 1.5 km минава друг древен път в посока изток- запад, който от изток слиза от височините при село Самоводене.

Също така тази крепост, както и крепостта „Калето“ при село Хотница се намират на половината път от „Никополис ад Иструм“ до крепостта при с. Ветринци. По права линия крепостта при с. Ветринци се намира на 22.84 km от „Никополис ад Иструм“. Крепостта „Чуката“ се намира на 11.98 km по права линия от „Никополис ад Иструм“, а крепостта „Калето“ се намира на 11.76 km по права линия от града. 22.84 km отговаря идеално на разстоянието между римските, пътни станции. Това ни показва, че крепостта при село Ветринци, вероятно е била римска, пътна станция на пътя „Никополис ад Иструм“- „Дискодуратере“, а една от крепостите при с. Хотница се е явявала като междинна такава.

Местоположение

Надморска височина: 292 m GPS координати: 43°08’48” С.Ш. и 25°30’04” И.Д.

Литература

Овчаров, Т. Старините във Великотърновска община. Велико Търново, 2006.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.