С. Хотница – селищна могила Хотница

С. Хотница - Хотница

Останки от селище Хотница.


74 / 100

Описание и история

Енеолитна, укрепена, селищна могила Хотница се намира в местността „Боха“, на 1.18 km североизточно по права линия от центъра на село Хотница, между пътя за село Ресен и река Бохот.

През периодите 1956-1959 г. и 2001-2004 г. тук са проведени археологически разкопки. Открити са XIV жилищни хоризонта. Дебелината на културните напластявания е 5.3 m, а височината на самата могила е 6.3 m. Най- старият жилищен хоризонт се отнася към ранния енеолит. Хоризонтите на могила Хотница са синхронни на култура „Поляница“. От средния неолит са хоризонти XIII-IX, а от късния неолит са хоризонти VIII-I.

Разкрити са 20 опожарени жилища подредени правилно с улици между тях. Жилищата са били изградени от колове с плет от пръчки, а отгоре са били измазани с кал. Покривите са били от слама. Между жилищата е имало улици с правилна ориентировка, като квартали. Жилищата са имали огнища и нарове. В тях са намерени глинени съдове, както и предмети от мед, кост, камък, и кремък.

В селище Хотница е открита укрепителна система, състояща се от ров, вал и палисада, изработена от дървени стволове.

Тук е намерено едно от най- старите златни съкровища в света. Открити са 40 броя халки, изработени от златна тел по метода „изтегляне“ и 4 пластинки с кръгла форма. На пластинките чрез отвори (един по- голям в средата и 2 по- малки над него, а върху едната пластинка и 3 малки отвора), символично са оформени лица. Археолозите предполагат, че това са окултни предмети принадлежали на жреца и служили му за връзка с божества или може би като амулет. Намереното съкровище става известно на света с името „Хотнишко златно съкровище.“

При вторите археологически разкопки на могила Хотница през 2000 г. са открити още три златни пластини. През 2001 г. е открита една златна спирала, а през 2006 г. още една. Последната спирала е уникална и доста интересна. Тя е намерена на 1-1.5 m или няколко културни пласта по- дълбоко от „Хотнишкото златно съкровище“, което заедно с това от Варненския халколитен некропол се сочат за най- старото злато в света. А според дълбочината на която е открита може да се предположи, че тази спирала е по- стара и от него. Това дава основание да се приеме за най- старото открито злато на земята. Това се вижда и по техниката на изработването на спиралата, а именно чрез „изчукване“.

При предметите открити през предните разкопки и в Хотница и във Варненския халколитен некропол техниката на изработка е чрез изтегляне, а при последната чрез изчукване на метала, който е 23.5 карата чисто природно злато. Златото е открито в истинската му среда, а не в гробове и некрополи. Следователно това не е погребален инвентар, а всекидневни накити, ползвани в ежедневието, за украшения.

Според неформални източници златото от Хотница е на 8000 години а това от Варна- на 10000 г. Но без значение от кога е то, засега пак си остава най- старото намерено злато в света засега!

В днешно време могилата е унищожена от археологическите разкопки и на терена няма следи от селището.

Местоположение

Надморска височина: 84 m GPS координати: 43°09’40” С.Ш. и 25°33’09” И.Д.

Литература

Овчаров, Т. Старините във Великотърновска община. В. Търново, 2006.
Информация за селище Хотница (Достъп: 14.01.2022).
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.