С. Горно Дряново – крепост Градешки камък


11 / 100

Описание и история

Тракийска и антична крепост Градешки камък се намира на едноименното възвишение, на 1.4 km югозападно по права линия от центъра на село Горно Дряново. Изградена е на естествено непристъпна височина със стръмни и отвесни скални склонове от изток, запад и юг. Единствения достъп до възвишението е от североизток през тясна седловина. Крепостта обхваща върха на възвишението, като крепостната стена следва конфигурацията на скалният терен. Укреплението има неправилна форма с максимални размери 61х59 m и площ от 2.7 дка. Крепостните стени са градени от добре подредени плочести камъни, в днешно време без следи от спойка. По ръбът на скалния венец от юг и изток се забелязват запазени останки от зидовете. От останалите страни стените са във вид на насипи. Дебелината на куртините достига 1.7 m. Главният вход е разположен на северната най- достъпна страна. Той е с ширина около 2 m и е защитаван непосредствено от две кули. Тези кули са външни за куртината. По останалата част от стените не се забелязват останки от други кули. Още един вход на южната стена, е локализиран в края на осемдесетте години. Той представлява потерна, през която се е достигало до извор в подножието на скалният венец. Целият терен на обекта е осеян с фрагменти от битова керамика. От север и североизток в седловината е оформен широк и дълбок ров, който днес е запазен почти в първоначалната си дълбочина от 3-4 m и ширина от над 10 m. Покрай крепостта от север минава стар път, който се изкачва към върха на рида. Там този път се свързва с друг път, който от своя страна, тръгва от с. Горно Дряново и постепенно, следвайки билото на рида се изкачва на билото на масива и продължава към светилището „Кози камък“. Терена около твърдината носи следи от интензивно използване и обитаване, като на всякъде се забелязват останки от сгради и стари огради на ниви.

Местоположение

Надморска височина: 1218 m GPS координати: 41°39’46” С.Ш. и 23°50’18” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/cy4s1y2EsCqHdfTV9

Планове

К. Василев

Comments are disabled.