С. Гърмен – римски град Никополис ад Нестум


Описание и история

Никополис ад Нестум (на латински: Nicopolis ad Nestum) е римски град, разположен в Югозападна България. Останките на Никополис са в югозападната част на село Гърмен, в местностите “Марчов чифлик” и “Хисарлъка”, на 7 km източно от Гоце Делчев. Никополис ад Нестум е основан през 106 година на мястото на тракийско селище от римския император Траян. Произхода на името е от латински, което в превод от латински означава „Град на победата при река Места“. Никополис ад Нестум е разположен на пътя, свързващ Егейския бряг с главния път “Виа Егнация” през Родопите, Тракийската низина и “Филипополис” (днешен Пловдив). Това благоприятства за формирането му като център с икономическо, политическо и културно значение в периода на своя разцвет през периода II-VI век. В градът са сечени монети от времето на император Комод (180-192 г.) до управлението на император Каракала (211-217 г.). Намерените монети и оброчни релефи свидетелстват за почитането на божествата- Зевс, Плутон, Хермес, Тракийския конник, Асклепий и Хигия, както и речния бог Места и почитаните от траките Арес и Дионис. В края на VI век градът е разрушен от славяни и авари. През IX-X век градът отново се възражда под името Никопол и просъществува чак до XIII век (походите на кръстоносците). През късното средновековие на част от мястото има българско селище, а в югоизточната част на укрепения град- турски чифлик. През османското владичество градското селище се измества на няколко километра на запад като името му се запазва във формата “Неврокоп” (днешен Гоце Делчев). В Псевдоепифаниевия списък е отбелязано, че Никопол влиза в епархия Тракия и че градът е седалище на археопископ. Никополис ад Нестум е един от малкото запазени антични градове в България и единствен в Родопите от периода на римското владичество на Балканите. Обявен е за археологически и архитектурен паметник от античността и средновековието. Надпис на табелата пред античния град гласи: “Никополис ад Нестум е най- значителният градски център, икономически духовно средище на западните Родопи от античността до средновековието”. Организиран е подобно на малоазийските градове с аграрен характер. В IV век част от първоначалната територия на града (120 дка), е заградена с дебели 2.4-2.6 m крепостни стени, запазени на места до 5-6 m височина. Лицевата страна на крепостния зид е изградена от дялани камъни, редувани с пояси от по 4 реда тухли споени с хоросан, смесен със счукана тухла. Вътрешността на стената е блокаж от речни камъни споени със същия хоросан. Изцяло е проучена южната крепостна стена с 4 кръгли кули, отворената в 40 мекседра Южна порта, защитена с 2 квадратни кули. В югоизточния ъгъл на укрепения град е разположено богато жилище с вътрешен двор и мраморна колонада с покрит портик. В близост до южната крепостна стена, е разкрита баня. Разкрити са сектори от западната крепостна стена с U- образна кула и от източната крепостна стена с правоъгълна кула. От средновековната епоха са разкрити пещи за керамика, вкопани ями с фрагменти от битова керамика, метални предмети и монети.

Местоположение

Надморска височина: 541 m GPS координати: 41°35’42” С.Ш. и 23°47’48” И.Д.

Снимки

http://pepopepo.snimka.bg/?album;aid=602716
https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/tIiLFJ

Планове

s garmen rimski grad nikopolis ad nestum 5f43985720283

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.