С. Мусомища – крепост Судинград


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост „Судинград” се намира на 2.82 km югозападно по права линия от центъра на с. Мусомища и на около 5 km по път. Изградена е върху западния край на скалист рид на Пирин със стръмни склонове. От север е ограничена от дълбокото дере “Мусомишки дол”. По ръба на северната и западната страна личи трасето на крепостен зид, широк 1 m. В градежа му добре се различават два строителни периода. Първоначалната крепостна стена, запазена на височина до 1 m е изградена от ломен камък, споен с хоросан, смесен със счукана тухла. При втория строителен период е използван бял хоросан. В северозападната част се очертава кръгла кула.

Местоположение

Надморска височина: 1131 m GPS координати: 41°31’49” С.Ш. и 23°43’59” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.