С. Генерал Кантарджиево – крепост в м. Саралъка


3 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост има в местността “Саралъка”, на 3.17 km северозападно по права линия от центъра на село Генерал Кантарджиево. Заема малък скален език по десния висок бряг на Саралък дере. Има неправилна четириъгълна форма. Западната стена е дълга 103 m, южната- 27 m, югоизточната- 64 m и северната- 53 m. На североизточния ъгъл и на северната стена има две кръгли кули. Югоизточно от крепостта има изкопан ров, широк 8 m и дълбок 3 m. На 100 m югоизточно от рова личат останките от втора външна крепостна стена, която прегражда изцяло скалния език. Градежът на вътрешната крепостна стена е от едри дялани камъни, а на външната от ломени камъни, споени с бял хоросан. Керамиката е от V-VI век и IX-XI век.

Местоположение

Надморска височина: 250 m GPS координати: 43°23’05” С.Ш. и 27°57’44” И.Д.

Литература

Плетньов, В. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, Варненска област. – В: Плиска – Преслав, 7. Шумен, 1995.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.