С. Тръстиково – крепост на вр. Сиври тепе


7 / 100

Описание и история

Тракийска крепост има на връх „Сиври тепе“, на 1.34 km югоизточно по права линия от центъра на село Тръстиково. Крепостната стена е изградена от ломени камъни без спойка. Формата на обекта е неправилна, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Площта е около 3 дка. С обитателите ѝ, вероятно трябва да се свърже откритото през 1911 г. в близост съкровище от сребърни съдове.

Местоположение

Надморска височина: 163 m GPS координати: 43°08’18” С.Ш. и 27°36’43” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преслав и крепостите по нея. – В: БИБ, 2. София, 1929.
Колектив. Теренни издирвания в общини Провадия и Аврен. – В: Археологически открития и разкопки през 2017 г. София, 2018.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.