С. Садово – селище Кота 86.4


63 / 100

Описание и история

Халколитно, укрепено селище Кота 86.4 се намира на едноименния връх, на 2.22 km северно по права линия от центъра на село Садово. Представлява селищна могила висока около 3 m от север и около 15 m от юг. От запад, юг и изток е естествено защитена от две дерета, които южно от нея се сливат. Най- достъпна е от север.

Основата на могила Кота 86.4 е широка около 65 m. Заема площ от около 3.5 дка. По повърхността на могилата се забелязват иманярски изкопи. Събраната около тях керамика датира обекта към късния халколит.

Местоположение

Надморска височина: 86 m GPS координати: 43°05’06” С.Ш. и 27°42’20” И.Д.

Литература

Лещаков, П. Издирвания на археологически обекти в околностите на праисторически солодобивен център Провадия – Солницата. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София, 2015.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.