С. Гела – крепост Градище


Описание и история

Тракийска крепост Градище се намира на едноименната височина, на 1.95 km югозападно по права линия от центъра на село Гела. Тя е издигната на скалистия скат, който започва от връх „Шилеста чука“ и в края си отново образува връх, защитен от изток с висок 100 m отвесен скален венец. Именно на този втори връх се издигат останките от укреплението. Западните и северни склонове са много стръмни и обрасли в смърчова гора. Най- лесния достъп до билото на върха е от юг през седловина, която го отделя от останалата част на хребета. Крепостта има неправилна, елипсовидна форма продиктувана от конфигурацията на терена с максимални размери 110х45 m и площ от 2.5 дка. Укреплението има две крепостни стени. Първата е изградена на стръмните склонове от север и запад, и над седловината от юг. Нейната дебелина е 3.2-3.5 m и е градена от местен, ломен камък в еднолицева зидария и каменен пълнеж между нея и каменистия терен на склона зад нея. Височината на стената е била 2.5-3 m и днес в отделни участъци е запазена почти в пълната си височина. Над каменната стена е била издигната дървена палисада и така общата височина на стените е достигала 7-7.5 m. Северната стена е с дължина 5 m и в нея е бил оформен един от входовете в твърдината. Към този вход е идвал стар път, който се изкачва по билото на рида от север. Днес от тази стена и входа не е останало почти нищо. Западната крепостна стена има дъговидна форма и е с дължина 95 m. При археологически разкопки са разкрити около 85 m от нея. На юг тази стена достига до скална група, която ограничава обекта в тази посока. Южната крепостна стена започва от въпросната скална група и достига източните отвесни склонове. Днес тази стена също е почти напълно унищожена. През 1971 г. тя е проучвана от археолози, които са открили следи от втори вход от тази страна. От изток крепостни стени не са издигани, там отвесните склонове са били напълно достатъчна защита. От юг седловината е оформена допълнително като ров, което повишава общата височина на крепостната стена там до 9 m. Следи от крепостни кули по куртините не са намерени. Вътрешната крепостна стена е оформена по ръба на малкото заравнено било на възвишението. Тя има същия градеж и форма като външната стена, но от нея са запазени едва 24 m. Съществува вероятност останалата част на тази стена да е била изцяло дървена. Южната крепостна стена на вътрешното укрепление е обща със тази на външното укрепление. И при вътрешното укрепление, от изток за защита се е разчитало на отвесния склон. Максималните му размери са 56х21 m с площ от 0.7 дка. Крепостта е била застроена от дървени сгради, а във вътрешното укрепление е било оформено светилище. Археологическите проучвания проведени през 2010 г. установяват, че тя е била построена в периода XI-IX в.пр.н.е. и е просъществувала до III в. Твърдината е била изградена на чист терен без да е имало други строежи на хълма преди това. В пределите на обекта е намерен и един връх от стрела, който се датира от средновековието. Този единичен артефакт обаче свидетелства за факта, че крепостта и околностите ѝ през тези векове са се използвали за лов, а не за обитаване. Какво е довело до края на укреплението? Трудно може да се предполага. Сигурно е само това, че този край е съпътстван с разрушаването на южната и на северната стени. От крепостта Градище има пряка видимост с близко разположената тракийка крепост на връх „Турлата“ до село Стикъл.

Местоположение

Надморска височина: 1875 m GPS координати: 41°38’16” С.Ш. и 24°32’55” И.Д.  

Източници

Петрова, Н. За проучването на тракийските крепости в Смолянски окръг. Известия на музеите в Южна България. Том I. 1975
Дамянов, Д. Тракийка крепост в м. Градище при с. Гела, община Смолян, АОР през 2010 г. София, 2011
М. Гърдев
К. Василев

Снимки  

http://haiduk-tourist.blogspot.com/2015/08/blog-post_59.html
https://photos.app.goo.gl/rud6oLdPDCVbBEkcA

Планове

К. Василев

  s gela krepost gradishte 5f43d3bde1a39

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.