С. Градът – Момчилова крепост


Описание и история

Тракийско светилище, късноантина и средновековна крепост Посвисдос/Момчилова крепост се намира на възвишение „Градището“, на 1 km югозападно по права линия от центъра на село Градът. Тя е издигната на скалист връх извисяващ се на 130 m над околният терен. От юг възвишението е оградено от отвесни и непристъпни скали, а от всички останали страни склоновете са много стръмни и трудно достъпни. Най- лесният достъп до върха е от запад, по билото на възвишението, откъдето е минавал и основният път за укреплението. Крепостта обхваща върха, като крепостните ѝ стени следват конфигурацията на терена. Формата ѝ е неправилна с максимални размери 119х48 m и площ от 4 дка. Крепостните стени са градени от ломени, необработени камъни подредени по лица и споени със здрав бял хоросан. Останките от стени, които датират от късната античност са споени с хоросан в който има примес от счукана тухла. Куртините са издигнати от запад север и изток. Те са с дебелина от 1.3 m и са изградени директно върху скалната основа след предварително изсичане за поставянето на първичните камъни. От южната страна където са отвесните склонове за сега следи от крепостни стени не са открити, но непристъпният терен там е бил достатъчна и надеждна защита. По протежение на стените има изградена само една крепостна кула. Тя се намира в средата на северната стена и има размери 4.8х4 m. Тя изпълнява ролята на кула- порта и изграждането ѝ е свързано с цел осигуряване на надеждна защита на главният вход в укреплението. Входът, с ширина 2.7 m, е поместен в западната стена на кулата, която е перпендикулярна на основната крепостна стена. По този начин входа е защитаван от голяма част от северната стена на крепостта. Изграждането на други кули по куртините не е било необходимо, тъй като стръмния и почти непристъпен терен пред стените е бил достатъчна допълнителна защита. Във вътрешността са разкрити няколко сгради със различни стопански функции като ковачница и конюшня. В югозападната част на обекта в най- високата точка на върха е разкрита основата на еднокорабна църква. Под нея в олтара ѝ е локализирано тракийско светилище съществувало през бронзовата епоха и цялото първо хилядолетие пр.н.е. Южно под укреплението в отвесните скали, които ограждат обекта от тази страна, е запазен изсечен в скалите античен и средновековен път, който е осъществявал връзката на хора и стоки през Родопите. Пътя е бил под прекия контрол на крепостта. Първоначално през бронзовата епоха на върха „Градище“ е възникнало неукрепено светилище, което е обслужвало пътуващите по споменатия път. То е просъществувало без прекъсване до II-III век. През V век върху останките от светилището е издигната крепост, с цел контрол на главния в миналото път, който минава в подножието на укреплението. През VI век укреплението е унищожено от аваро- славянските нашествия и за 5 века остава необитавано. През XI век твърдината е възстановена, като придобива особено значение през XIII-XIV в. и най- вече по времето на Момчил воевода, който прави от крепостта Посвисдос един от основните опорни пунктове на своята държава. Обекта пада в османски ръце през втората половина на XIV, като свидетелство за това, че не се е предала лесно са откритите при разкопки множество върхове на средновековни стрели, явно изстреляни при голяма битка.

Местоположение

Надморска височина: 1215 m GPS координати 41°34’50″С.Ш. 24°49’51″И.Д.

Източници

Ваклинова, М. Бояджиев, Н. Археологическо проучване на ранновизантийска и средновековна крепост „Момчилова крепост“ в м.“Градище“, с. Градът, общ. Смолян. АОР през 2007, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 г. София, 2008, 2009, 2010, 2011, 2018, 2019
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/H8mX6GTjYrhpTpxp9
http://tyrsa4a.snimka.bg/travel/krepost-momchil-yunak-momchilovata-gr-smolyan.614752

Планове

К. Василев

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.