С. Дряновец – крепост Тилициум


64 / 100

Описание и история

Късноантична крепост и може би римска, пътна станция Тилициум/Tilicium се намира на 1.41 km югоизточно по права линия от центъра на село Дряновец. Изградена е на нос, издължен в посока север- юг. От запад, юг и изток е ограничен от Суха река. Обектът е с приблизителни размери 220х50 m и е най- достъпен от север, където освен крепостна стена има издълбан и ров.

Тилициум е бил част от римската провинция Втора Мизия, като източно от него минава границата с провинция Скития. Укреплението е наследник на голямо римско селище, което се е намирало северно от него. Същото е населявано и през VIII-X век. От запад на твърдината минава античния път „Дуросторум“- „Анхиало“ през „Дюлинския проход“. Вероятно северно от него е тръгвало отклонението „Дуросторум“- „Одесос“.

Местоположение

Надморска височина: 168 m GPS координати: 43°42’26” С.Ш. и 27°34’00” И.Д.

Литература

Тодорова, Х., К. Йорданов, В. Велков и др. История на Добруджа, том 1. В. Търново, 2011.
Автори: М. Гърдев и К. Василев

Планове

К. Василев

s dryanovets krepost tilitsium 5f413d7272955

Comments are disabled.