С. Долина – крепост Асариче


63 / 100

Описание и история

Антична и средновековна крепост Асариче се намира в едноименната местност, на 0.89 km северозападно по права линия от центъра на село Долина. Тя е изградена по времето на римляните, а по времето на Първата българска държава вероятно е била преизползвана. Построена е на ниска незаливаема тераса, ограден от север  и североизток от река Суха/Ичинли дере. В днешно време коритото на реката е изместено и тя минава само от север на обекта.

Твърдина Асариче има неправилна окръглена форма и е строена на два периода. Първоначално е била изградена по- голямата западна част, която има площ от 90 дка и максимални размери 675х770 m. Шкорпил е отбелязал, по куртините местата на 20 кули (бастиони), разположени особено на гъсто, по югоизточната стена. По- късно пред тази стена вероятно се е разпростряло предградие и това предградие е било оградено от нова стена и ров пред нея.

Тази втора стена на Асариче може да се определи като втора отбранителна линия, тъй като старата югоизточна стена на укреплението е продължила да съществува. Стените са градени от ломени камъни, споени с глина, а площта на обекта заедно с югоизточното предградие нараства на 120 дка. Почти от всички страни се виждат останки от ров с изключение на север и североизток където реката е била допълнителната защита.

В днешно време Асариче е почти напълно обезличена, в следствие от непрекъснатото ограбване на строителни материали и неспиращата земеделска обработка на терена. От северозапад до твърдината минава античен път идващ от североизток от “Залдапа”. В местността “Айкаръ йолу” на 2.22 km югозападно от укреплението този път се свързва с античния път “Дуросторум – Анхиало”, минаващ през “Дюлинския проход”.

Местоположение

Надморска височина: 168 m GPS координати: 43°33’21” С.Ш. и 27°40’40” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

План

s dolina krepost v m asariche 5f413d65134b6

Comments are disabled.