С. Драгоево – кула Кота 497.8


63 / 100

Описание и история

Самостоятелна, късноантична кула Кота 497.8 има на 300 m източно от крепостта “Содолско градище” и на 3.15 km югозападно от село Драгоево. Вероятно служила като стражева кула на пътя, който е дублиращо трасе на главния път през “Драгоевския проход”.

Вероятно Кота 497.8 е построена по времето на Източната римска империя, когато тя укрепява северните склонове на Стара планина. След като пътят се изкачва на връх “Отъка”, той продължава по билото на югоизток и след връх “Могилата” се свързва с главния път, минаващ през “Драгоевския проход”.

Местоположение

Надморска височина: 497 m GPS координати: 43°06’22” С.Ш. и 26°50’10” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.