С. Миладиновци – крепост Хармана


62 / 100

Описание и история

Антична и средновековна крепост Хармана се намира в едноименната местност, на 1.65 km северно по права линия от центъра на село Миладиновци. Изградена е върху изкуствено заравнен рид със стръмни склонове от запад, юг и изток. От юг е ограничен от потока Чатал дере, а от запад и изток- от суходолия. На 220 m югоизточно под обекта има извор.

Твърдина Хармана има формата на неправилен четириъгълник с площ около 15 дка. Размерите на укреплението са около 130 m в посока север- юг и около 90 m в посока изток- запад. По ръба на височината под насип се очертава трасето на крепостния зид. Снабдена е била с 4 кули и порта, в последствие преустроена. Градежът на крепостните съоръжения е от ломени камъни и бял хоросан. От север има издълбан ров.

Хармана е съществувала по времето на Римската империя и Първата и Втората българска държава. На около 550 m североизточно от твърдината, в посока север- юг минава античния път от „Абритус“ за „Мисионис“ и „Котленския проход“. На 2.5 km северно се намира земленото укрепление при село Островче.

Местоположение

Надморска височина: 417 m GPS координати: 43°24’50” С.Ш. и 26°28’39” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.