С. Овчарово – крепост Калето


62 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Калето, се намира на 2.27 km западно от село Овчарово. Изградена е на връх със стръмни склонове от север, изток и юг. Най- достъпна е от запад по широка 26 m седловина. От изток и югоизток тече река Отеки дере. Крепостния зид е разрушен до основи, но трасето му на места се очертава под насип. Изграден е от ломени камъни и бял хоросан.

Формата на Калето е неправилна и силно издължена в посока изток- запад, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Предполагаемите размери на укреплението са 147х48 m. Върху терена няма културни останки, тъй като цялата площ е покрита от храсти и дървета. Селището и базиликата от късната античност, намиращи се южно под твърдината, дават основание обекта да се причисли към късноантичната епоха и евентуално към средновековната.

Местоположение

Надморска височина: 377 m GPS координати: 43°10’55” С.Ш. и 26°37’23” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.