С. Дъбрава – укрепен град Чукарето

С. Дъбрава – укрепен град Чукарето/Чукаро

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


80 / 100

Описание и история

Късноантичен и средновековен укрепен град Чукарето се намира на  възвишението „Чукаро “ на 1.1 km югоизточно по права линия от центъра на с. Дъбрава. Той е изграден на височина, която представлява южно разклонение на рид от западните склонове на Рила планина. Възвишението има много стръмни и отвесни на места склонове от запад, юг и изток. Допълнително препятствие представляват и протичащата от юг река Благоевградска Бистрица, както и нейният десен приток, стръмното и дълбоко дере Върло Присое, което загражда височината от изток. От запад възвишението е обиколена от дълбоко суходолие. Единственият достъп до билото на хълма е от север, където дълбока и тясна седловина го отделя от съседния рид. Билото на възвишението е остро със сериозен наклон на юг.

Укрепен град Чукарето започва от най-високата точка на хълма и се простира на юг почти по целият му южен склон. Твърдината има неправилна форма продиктувана от конфигурацията на терена с максимални размери 218х106 m и заема площ от над 18 дка. Крепостните му стени днес се проследяват под високи насипи, по целият периметър на обекта. На някои места иманяри са разкрили част от куртините, от където се вижда, че те са градени в стил “opus incertum”. Този стил на градеж представлява структура от ломени, средни и дребни по големина камъни, поставени както паснат и обилно споени с бял хоросан. В този случай лицата на стените са добре подредени с идеално изравнени повърхности.

Поради голямото количество пръст натрупана върху останките и стръмният наклон на хълма, който е разпределил равномерно падналите руини по терена, без археологически проучвания не може да се определи дали по куртините е имало крепостни кули и къде са били разположени. Въпреки натрупаната пръст все пак на укрепен град Чукарето ясно личи, къде е бил главният вход на укрепен град Чукарето. То се намира в средата на северозападната стена и до него води стар път, който косо се изкачва по стръмният склон на седловината, която отделя върха на възвишението.

Древните строители умело са използвали терена на възвишението, като са построили най-северната част на града, точно на най-високата му точка. От тази точка, започват северозападната и североизточната стени на обекта, които косо се спускат по стръмните склонове от двете страни. Трасетата на тези стени умело са изтеглени, така че пред тях винаги да има наклони със значителна стръмнина, която да не позволи лесен достъп до тях. По този начин стръмните северен, северозападен и североизточен склонове са се превърнали в естествен, дълбок и трудно преодолим ров. За да е по-надеждна защитата при прекарването на пътя до главната порта, той е ситуиран максимално близо до северозападната стена за да може да бъде обстрелван почти по цялата си дължина.

Източно от главния вход на укрепен град Чукарето, върхът на хълма се извисява на поне 15 m височина над всички структури на града. На този връх, който се явява най-северната точка на обекта е била изградена малка цитадела. Тя има неправилна триъгълна форма с максимални размери 44х19 m и заема площ от 0.6 дка. Северозападната и североизточната стени са еднакви с тези на града. Всички структури на куртините ѝ днес се проследяват под насипи с височина 2 m. Терена на цитаделата е бил изкуствено заравнен и на него си личат останки от сгради. Една от тях, която заема централно място е ориентирана в посока изток-запад и е много вероятно тя да е представлявала църква.

Целият терен на укрепен град Чукарето е бил гъсто застроен, независимо от стръмният наклон, като на много места се виждат неравности от руините на сгради. Цялата площ на укрепеният град е обект на системни иманярски набези, които са направили пейзажа лунен терен. На много места се виждат извадени от иманярите и непотребни за тях железни куки, скоби, клинове пирони и остриета от, ножици, стрели и ножове. Керамиката която се вижда в иманярските изкопи е характерна за късната античност, а на места се вижда и гледжосна такава типична за заможните средновековни семейства.

От направения от нас оглед може със сигурност да се твърди, че не обекта на възвишението  „Чукаро“ е свързан с локализираното късноантично селище в махала Митовска, както твърди Ц.Дремсизова-Неделчева, а селището вероятно е било неукрепен квартал на този голям и добре укрепен късноантичен и средновековен град. За голямо съжаление и тази перла в археологическата карта на България се разграбва и унищожава безогледно, благодарение на пълната абдикация на държавата от задълженията си по опазване на културното и историческо наследство на България. Няма индикации скоро археологическия музей в Благоевград да предприеме каквито и да било разкопки на укрепен град Чукарето.

Местоположение

Надморска височина: 699 m. GPS координати: 42°02’44” С.Ш. и 23°08’38” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.

К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/Pxf2Avq5k9JUqZLS6

С. Дъбрава – укрепен град Чукарето/Чукаро

Планове

К. Василев

Категория обекти в БГ:

Comments are disabled.